Khóa học QA/QC. Khóa học QC. Khóa học công cụ QC

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết)

-Khóa học quản lý QA/QC

-Khóa học QC

-Khóa học 7 công cụ QC

-Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015

-Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

-Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

-Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

-Khóa học đánh giá hệ thống ISO

-Khóa học thư kí ISO

-Khóa học TQM

-Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường)

-Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

-Khóa học LSS

-Khóa học LEADERSHIP

 

Hotline tư vấn: 0944 993 080

Đăng kí tư vấn chương trình học: ĐĂNG KÍ

 

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,