sản xuất LEAN

Khóa học HSE, LEAN, LSS, Leadership…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường) Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn) Khóa học LSS Khóa học LEADERSHIP -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học QA/QC. Khóa học QC. Khóa học công cụ QC

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học ISO. Tư vấn ISO, HSE, QA/QC, LEAN, TQM,…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết)   -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ thống ISO -Khóa học thư kí ISO -Khóa học TQM -Khóa …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

MỤC TIÊU: -  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca; -   Giảm sai lỗi 10 -20%/ca -   Giảm chi phí sản xuất từ 5 - 10%/ca.   Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất - giảm chi phí để tăng tiền công/giờ. Song  thực hiện bằng cách nào? thì còn rất lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) - CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.    LEAN là một hệ các …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học LEAN