Hiệu chuẩn thiết bị đo áp suất

Môi trường sản xuất là khu vực có độ nguy hiểm cao đối với công nhân và có thể gây ra nhiệt độ và áp suất cao. Số liệu đo không chính xác trong khu vực nguy hiểm này có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường, đặc biệt trong ngành dầu khí, hóa dầu và hóa chất. Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống hay các sản phẩm dược có thể dẫn đến đời sống khách hàng của họ gặp nguy hiểm với việc không hiệu chuẩn các thiết bị.

Các thiết bị đo áp suất thường hiệu chuẩn:

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,