Tài liệu hiệu chuẩn

Quy Trình Hiệu chuẩn panme, hiệu chuẩn thước đo vặn ngoài

Quy Trình Hiệu Chuẩn Panme Đlvn 104 : 2002 văn bản kỹ thuật đo lường việt nam ĐLVN 104 : 2002 Micrometer callipers - Methods and means of calibration 1 Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn thước vặn đo ngoài có giá trị độ chia 0,01 mm, phạm vi đo đến 1 000 mm. 2 Các phép hiệu chuẩn và phương tiện hiệu chuẩn Phải lần lượt tiến hành các phép …

10 Tháng Mười Hai 2020| Tài liệu hiệu chuẩn

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Quy trình chi tiết Lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn - Căn cứ vào mức độ chính xác của các thiết bị đo kiểm phục vụ cho công việc, thực tập và thí nghiệm. - Căn cứ vào yêu cầu về độ chính xác cần đạt được đối với thí nghiệm có sử dụng tới các thiết bị đo kiểm để lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn Lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm - Căn cứ …

13 Tháng Mười Hai 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO MỨC CHUẨN

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO MỨC CHUẨN 1 Phạm vi áp dụng HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO MỨC CHUẨN hiệu chuẩn cho các thiết bị đo mức chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo mức xăng dầu tự động, có phạm vi đo đến 30 m và độ không đảm bảo đo không vượt quá (0,045 + 0,015L) mm, với L là chiều dài danh nghĩa của thiết bị đo mức chuẩn, được tính bằng mét (m). 2 Giải thích từ ngữ HIỆU CHUẨN …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI   1 Phạm vi áp dụng HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiên hiệu chuẩn ban đầu, hiệu chuẩn định kỳ và hiệu chuẩn bất thường các máy đo độ bụi có phạm vi đo (0 + 25) mg/m3 với sai số cho phép từ ± 5 % đến ± 10%. 2       Các phép HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

HIỆU CHUẨN MÁY ĐO VẬN TỐC GIÓ

hiệu chuẩn máy đo vận tốc gió có phạm vi đo từ 0,6 m/s đến 60 m/s, sai số < 3%. 1 Các phép HIỆU CHUẨN MÁY ĐO VẬN TỐC GIÓ Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1. Bảng 1 Tên phép hiệu chuẩn Theo điều nào của QTKĐ 1 Kiểm tra bên ngoài 5.1 2 Kiểm tra kỹ thuật 5.2 3 Kiểm tra đo lường 5.3 3       Phương …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện

hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện của chất lỏng có phạm vi đo (0 ^ 500) mS/cm và sai số lớn nhất cho phép ± 5 % (giá trị đọc). 1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo độ dẫn điện Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn  ban đầu, hiệu chuẩn  định kỳ và hiệu chuẩn  sau sửa chữa phương tiện đo độ dẫn điện của chất lỏng có phạm vi đo (0 ^ 500) mS/cm và sai số lớn nhất cho phép ± 5 % …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn máy đo độ rung

Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: gia tốc/ vận tốc/ dịch chuyển có dải tần từ: 1 Hz đến 10 kHz và sai số từ 3 % đến 10 %. 1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo độ rung Văn bản kỹ thuật này quy định qui trình hiệu chuẩn  ban đầu, định kỳ, sau sửa chữa các phương tiện đo sau: -   Phương tiện đo độ rung động có chức năng đo: gia tốc/ vận tốc/ dịch chuyển có dải tần từ: 1 Hz …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn máy đo ánh sáng

hiệu chuẩn máy đo ánh sáng trong phạm vi đo từ 10 lx đến 20 000 lx, có độ chính xác đến 1,0 %. 1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo ánh sáng Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn  ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa các phương tiện đo độ rọi trong phạm vi đo từ 10 lx đến 20 000 lx, có độ chính xác đến 1,0 %. 2 Giải thích từ ngữ Hiệu chuẩn máy đo ánh sáng Các từ ngữ trong …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn máy đo nồng độ ôxy hòa tan

phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan có phạm vi đo (0 ^ 20) mg/L; hoặc có phạm vi đo từ (0 ^ 200) % ôxy bão hòa và sai số lớn nhất cho phép ± 6 % (giá trị đọc). 1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo nồng độ ôxy hòa tan Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn ban đầu, hiệu chuẩn định kỳ và hiệu chuẩn sau sửa chữa phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan có phạm vi đo (0 ^ 20) mg/L; …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn

Hiệu chuẩn thread plug gauges

hiệu chuẩn thread plug gauges có kích thước đường kính danh định đến 500 mm với độ chính xác Δ > ± 1 pm. 1 Phạm vi áp dụng hiệu chuẩn thread plug gauges Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thread plug gauges có kích thước đường kính danh định đến 500 mm với độ chính xác À > ± 1 pm. 2 Các phép hiệu chuẩn thread plug gauges Phải lần lượt tiến hành các …

15 Tháng Mười 2018| Tài liệu hiệu chuẩn