Bản tin- Điểm tin

CHƯƠNG TRÌNH CẮM TRẠI VĂN HÓA NHẬT BẢN

1 MỤC ĐÍCH CHƢƠNG TRÌNH  Tạo ra sân chơi văn hóa trong môi trƣờng Quốc tế thân thiện gần gũi. Là cơ hội cho các học  sinh sinh, viên  Việt Nam đƣợc gặp gỡ, giao lƣu văn hóa  Nhật Bản,  tăng khả năng ngoại ngữ, tự tin trong giao  tiếp và có cái nhìn rộng lớn, chân thực hơn về đất nƣớc Nhật Bản.  Các bạn học sinh, sinh viên sẽ đƣợc nghe những chia sẻ, những trải nghiệm quý báu, …

5 Tháng Tám 2019| Bản tin- Điểm tin

Học điện công nghiệp và bạn sẽ làm những việc gì

Bạn có biết chính xác những công việc nào mà bạn sẽ làm sau khi hoàn thành chương trình điện công nghiệp. Bạn có biết bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những vấn đề gì hay không ?. Bài viết dưới đây sẽ cho bạn biết chi tiết những công việc mà bạn thường đảm trách sau khi ra trường. 1. Bản mô tả công việc của thợ điện công nghiệp - Thực hiện các nhiệm vụ được phân công bởi cấp trên và người giám …

17 Tháng Mười Hai 2018| Bản tin- Điểm tin