Khóa học HSE

Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường)

Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công việc này được duy trì nghiêm ngặt trong mọi lĩnh vực: - Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan ( Luật An toàn lao động năm 2015) - Cung cấp tư duy hệ thống, các quy trình để duy trì mức rủi ro thấp nhất - Tạo thuận lợi cho việc …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học HSE