Cho thuê thiết bị

Click vào để xem chi tiết thiết bị và bảng giá

Thiết bị Hình ảnh Giá cho thuê
Căn mẫu dài insize 4100-32 Grade 0 Liên hệ
Căn mẫu dài insize 100-28 Grade 2 Liên hệ
Bộ kính song phẳng 57-903 Mitutoyo Liên hệ
Thước kính S1018- Shibuya instrument Liên hệ
Nivo điện tử 000-300 Moore & Wright Liên hệ
Bộ quả cân F1 1g-2kg Liên hệ
Bộ quả cân M1 5kg-20kg Liên hệ
Oscilloscope Liên hệ
Máy đo điện trở tiếp đất Liên hệ
Máy đo LCR Liên hệ
Bộ nguồn Liên hệ

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,