Khóa học ISO

Khóa học thư kí ISO

   1. MỤC ĐÍCH       –   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO – LEAN, tạo sự kết nối và phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.        –  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại tiếp tục tăng năng suất lao động.         –  Nâng cao và hoàn thiện năng lực …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học ISO

Khóa học đánh giá hệ thống ISO

    1. MỤC ĐÍCH       -   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO - LEAN, tạo sự kết nối và phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.        -  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại tiếp tục tăng năng suất lao động.         -  Nâng cao và hoàn thiện năng …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học ISO

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TỔNG QUAN* Hệ thống quản lý các trục ngang hỗ trợ trục dọc (Trục chính)* Cơ cấu cơ bản phân tầng và Cơ cấu cơ bản mỏng, vòng tròn chất lượng PDCA. • Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý hệ thống chất lượng; • Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015; • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO • Giới thiệu bảng tương …

31 Tháng Mười 2019| Khóa học ISO

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TỔNG QUAN* Hệ thống quản lý các trục ngang hỗ trợ trục dọc (Trục chính)* Cơ cấu cơ bản phân tầng và Cơ cấu cơ bản mỏng, vòng tròn chất lượng PDCA. • Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý hệ thống chất lượng; • Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015; • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO • Giới thiệu bảng tương …

31 Tháng Mười 2019| Khóa học ISO

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TỔNG QUAN* Hệ thống quản lý các trục ngang hỗ trợ trục dọc (Trục chính)* Cơ cấu cơ bản phân tầng và Cơ cấu cơ bản mỏng, vòng tròn chất lượng PDCA. • Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý hệ thống chất lượng; • Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015; • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO • Giới thiệu bảng tương …

31 Tháng Mười 2019| Khóa học ISO

Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN 1: TỔNG QUAN* Hệ thống quản lý các trục ngang hỗ trợ trục dọc (Trục chính) * Cơ cấu cơ bản phân tầng và Cơ cấu cơ bản mỏng, vòng tròn chất lượng PDCA. • Bốn phương pháp luận và 7 nguyên tắc (nguồn lực) của quản lý hệ thống chất lượng; • Giải tích thuật ngữ và một số khái niệm cơ bản của ISO 9000:2015; • Cách tiếp cận các tiêu chuẩn ISO • Giới thiệu bảng …

31 Tháng Mười 2019| Khóa học ISO