Khóa học thư kí ISO

   1. MỤC ĐÍCH
      –   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO – LEAN, tạo sự kết nối và
phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có
hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.
       –  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại
tiếp tục tăng năng suất lao động.
        –  Nâng cao và hoàn thiện năng lực cho CBQL cấp trung và cấp cao.
     2.  ĐỐI TƯỢNG HỌC
        –  Các cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp;
        –  Các cựu học viên của MQI
        –  Các cá nhân khác có quan tâm
BUỔI                                             NỘI DUNG
1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG TÁC NGHIỆP
* Mô tả hiện trạng Hệ thống tác nghiệp và những LỖ THỦNG như:

1. Nhân sự chưa phải là nguồn nhân lực;
2. Tiếp nhận và xử lý khác biệt;
3.  Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch chất lượng;
4.  Đánh giá nhà cung ứng bên ngoài và quản lý kho đầu vào;
5.  Tổ chức sản xuất và kiểm soát chất lượng công đoạn;
6.  Tổ chức bán hàng và quản lý kho đầu ra;
2.3

4

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC – PHÒNG NGỪA VÀ CẢI TIẾN BẰNG TƯ DUY ĐỘT PHÁ HỆ THỐNG.
1. Hệ thống nhân sự đã trở thành nguồn nhân lực chưa?
2. Hệ thống Marketing;
3. Hệ thống kiểm soát chất lượng đã thực sự đảm bảo chất
lượng trong các khâu và các công đoạn chưa?
4. Hệ thống mặt bằng đã thực hiện theo LEAN chưa?
5. Làm sao để rút ngắn thời gian sản xuất một hợp đồng.
6. Bán hàng đã tạo ra nguồn khách hàng quay đầu tăng lên chưa?        TƯ DUY ĐỘT PHÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

KỸ NĂNG SOẠN THẢO HỆ THỐNG TÀI LIỆU TÍCH HỢP ISO 9001-14001 – 45001- LEAN
1. Thiết lập hệ thống tổng quát cho một hợp đòng
2. Thực hiện phân khúc hệ thống và kết nối hệ thống – phân vai;
3. Thiết lập các hướng dẫn công việc và chỉ dẫn tuân thủ;
4. Hệ thống các chỉ tiêu đo lường và đánh giá, biểu mẫu đính kèm


CHUYÊN GIA TƯƠNG TÁC VỚI TỪNG HỌC VIÊN VỀ HỆ THỐNG TÀI

 Tương tác với từng học viên để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống tài liệu tích hợp ISO 9001-14001-45001 – LEAN hỗ trợ hệ thống tác nghiệp hợp đồng.

Chi phí : Liên hệ

Chí phí trên đã bao gồm:

  • Tài liệu, thiết bị thực hành cho học viên
  • Thời gian đào tạo: sáng từ 8h30 – 11h30; Chiều từ 13h – 16h.

Thời gian đào tạo: Liên hệ

Địa điểm đào tạo: Tầng 3, nhà D, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội

                             Thôn Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội   

Hotline tư vấn: 0944 993 080

Đăng kí tư vấn chương trình học: ĐĂNG KÍ

 

Từ khóa: , , , , , , , ,