đào tạo ISO 45001

Khóa học HSE, LEAN, LSS, Leadership…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường) Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn) Khóa học LSS Khóa học LEADERSHIP -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học QA/QC. Khóa học QC. Khóa học công cụ QC

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học ISO. Tư vấn ISO, HSE, QA/QC, LEAN, TQM,…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết)   -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ thống ISO -Khóa học thư kí ISO -Khóa học TQM -Khóa …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

MỤC TIÊU: -  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca; -   Giảm sai lỗi 10 -20%/ca -   Giảm chi phí sản xuất từ 5 - 10%/ca.   Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất - giảm chi phí để tăng tiền công/giờ. Song  thực hiện bằng cách nào? thì còn rất lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) - CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.    LEAN là một hệ các …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học LEAN

Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường)

Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công việc này được duy trì nghiêm ngặt trong mọi lĩnh vực: - Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan ( Luật An toàn lao động năm 2015) - Cung cấp tư duy hệ thống, các quy trình để duy trì mức rủi ro thấp nhất - Tạo thuận lợi cho việc …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học HSE

Khóa học 7 công cụ QC

QC(Quality Control) Kiểm soát chất lượng. Nhân viên QC có trách nhiệm theo dõi, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các bán thành phẩm trong các công đoạn sản xuất xem có đạt các chuẩn chất lượng theo quy chuẩn và xác nhận kết quả kiểm tra.      Nhà quản trị học số 1 thế giới Peter Drucker(1909 – 2005) đã viết: “Các công cụ  SPC cho phép đáp ứng cả hai khát vọng đã có từ lâu : Chất lượng và …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC

Khóa học QC

  QC(Quality Control) Kiểm soát chất lượng. Nhân viên QC có trách nhiệm theo dõi, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các bán thành phẩm trong các công đoạn sản xuất xem có đạt các chuẩn chất lượng theo quy chuẩn và xác nhận kết quả kiểm tra.      Nhà quản trị học số 1 thế giới Peter Drucker(1909 – 2005) đã viết: “Các công cụ  SPC cho phép đáp ứng cả hai khát vọng đã có từ lâu : Chất lượng và …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC

Khóa học quản lý QA/QC

 Chương trình đào tạo Qa/QC được thiết kế phù hợp theo loại hình doanh nghiệp.    Khác biệt cơ bản của khóa học Chuyên viên QA/QC là cách tiếp cận toàn bộ quá trình từ  Marketing - Thiết kế - Hoạch định - Sản xuất - Bán hàng và chăm sóc khách hàng. Năng lực QA cần có trong tất cả các cán bộ quản lý cấp trung. Bởi đây là năng lực đảm bảo - kiểm soát quá trình tác nghiệp trong doanh nghiệp. Chương …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC

Khóa học thư kí ISO

   1. MỤC ĐÍCH       –   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO – LEAN, tạo sự kết nối và phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.        –  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại tiếp tục tăng năng suất lao động.         –  Nâng cao và hoàn thiện năng lực …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học ISO

Khóa học đánh giá hệ thống ISO

    1. MỤC ĐÍCH       -   Hoàn thiện Hệ thống quản lý tích hợp ISO - LEAN, tạo sự kết nối và phối hợp mật thiết với các phòng ban chức năng để vận hành trơn tru có hiệu quả cao trong tác nghiệp đơn hàng (hợp đồng) trong doanh nghiệp.        -  Tăng năng suất lao động tổng hợp, giảm chi phí, ổn định nhân sự và lại tiếp tục tăng năng suất lao động.         -  Nâng cao và hoàn thiện năng …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học ISO