Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

 1. MỤC TIÊU:

–  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca;

–   Giảm sai lỗi 10 -20%/ca

–   Giảm chi phí sản xuất từ 5 – 10%/ca.
  Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất – giảm chi phí để tăng tiền công/giờ. Song  thực hiện bằng cách nào? thì còn rất lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) – CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.

   LEAN là một hệ các phương pháp nhằm xóa bỏ lãng phí và những quá trình bất hợp lý để giảm chi phí, tăng năng suất. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh so với đối thủ.  Nó được ra đời năm 1990 ở các nước tiên tiến. Việt nam, hiện chỉ có khoảng 10% các doanh nghiệp đang áp dụng LEAN.

Để triển khai LEAN thành công, đòi hỏi bạn phải có tư duy rất chi tiết – tỉ mỉ – kỹ lưỡng cùng năng lực phân tích các giá trị của các thao tác – cử động để loại bỏ lãng phí dù chỉ là 1 giây hoặc bớt đi 1 bước chân, nhưng tần suất lập lại của nó là bao nhiêu lần?

 1. ĐỐI TƯỢNG HỌC: Các Trưởng phòng, Quản đốc, các Tổ trưởng tổ sản xuất và các cá nhân có quan tâm.

  NỘI DUNG

 

1. Bối cảnh ra đời của LEAN ( LEAN defintion)
2. Bản chất của LEAN ( LEAN philosophy)
3. Nhận diện 7 loại lãng phí ( Identify 7 types of waste)

Phân tích và hướng dẫn áp dụng các công cụ của LEAN
   ( Analysisi and Guidance on the application of the LEAN tools)
1. Phương pháp  5 S (Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – Seisuke) – Safety
2. Chuyển đổi nhanh ( Quick change over)
3.  TPM ( Total Productive Maintenance)
4. Dòng giá trị ( Value added flow and – Non Value Added flow)
5. Sản xuất kéo – Sản xuất đẩy (Pull production – Push production)

6. Kanban;
7. Chế tạo theo Ô ( Work Cell)
8. Nhịp thời gian – Thời gian chu kỳ – Thời gian ra hàng
        (Takt time – Cycle Time – Lead Time)
9. Cân bằng sản xuất( Balance production)

10. Tiêu chuẩn hóa ( Standardized Work)
11. Visual Manegement ( Quản lý hiển thị)
12. Cải tiến ( Jidoka – Just in time)

– Triển khai chương trình LEAN trong công ty
  ( Implementation of program on the LEAN)

 • Thành lập ban LEAN, chính sách và mục tiêu về LEAN
  Creating on the Department LEAN
 • Soạn thảo tài liệu ( Updating document of LEAN)
 • Vận hành tài liệu ( Operating document of LEAN)
 •  Khắc phục – cải tiến 5 công cụ của LEAN( Corrective action – Kaizen LEAN tools)
  Có chiếu video minh họa
1. Triển khai áp dụng LEAN tại line ( Application LEAN on the Line)
2. Thách thức và cơ hội ( Theart – Opptunities on the application LEAN)
3. Chia sẻ thành công việc áp dụng LEAN ( Share sussess on the application LEAN)
4. Bài tập 90 phút về LEAN ( Pratice for LEAN on the 90 minut)
5. Trao chứng nhận khóa học ( Awarded the Certificate of LEAN)

 

 

Chi phí : Liên hệ

Chí phí trên đã bao gồm:

 • Tài liệu, thiết bị thực hành cho học viên

Thời gian đào tạo: Liên hệ

Địa điểm đào tạo: Tầng 3, nhà D, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội

                             Thôn Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội   

Hotline tư vấn: 0944 993 080

Đăng kí tư vấn chương trình học: ĐĂNG KÍ

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,