đào tạo HSE

Khóa học HSE, LEAN, LSS, Leadership…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường) Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn) Khóa học LSS Khóa học LEADERSHIP -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học QA/QC. Khóa học QC. Khóa học công cụ QC

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học ISO. Tư vấn ISO, HSE, QA/QC, LEAN, TQM,…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết)   -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ thống ISO -Khóa học thư kí ISO -Khóa học TQM -Khóa …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

MỤC TIÊU: -  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca; -   Giảm sai lỗi 10 -20%/ca -   Giảm chi phí sản xuất từ 5 - 10%/ca.   Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất - giảm chi phí để tăng tiền công/giờ. Song  thực hiện bằng cách nào? thì còn rất lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) - CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.    LEAN là một hệ các …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học LEAN

Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường)

Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (HSE) là trách nhiệm hàng đầu của tất cả các cấp quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công việc này được duy trì nghiêm ngặt trong mọi lĩnh vực: - Tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan ( Luật An toàn lao động năm 2015) - Cung cấp tư duy hệ thống, các quy trình để duy trì mức rủi ro thấp nhất - Tạo thuận lợi cho việc …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học HSE