Hồ sơ đào tạo ISO

Lập Chương trình đánh giá và Kế hoạch đánh giá nội bộ cho Công ty.

Sơ đồ tổ chức của Công ty ABC, hãy lập Chương trình đánh giá và Kế hoạch đánh giá nội bộ cho Công ty. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số: ……………….                                                                     Ngày:...../……/20….. Phạm vi……………………………………………………………………….............................. …………………………………………………………………………............................................ Tiêu chuẩn áp …

10 Tháng Mười Hai 2020| Hồ sơ đào tạo ISO

Điều khoản 8.3.1 ISO 9001:2015- Hoạch định thiết kế và phát triển

Danh mục Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm Kế hoạch phát triển sản phẩm Nhu cầu khách hàng Yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm Ý tưởng thiết kế sản phẩm Lựa chọn ý tưởng thiết kế Thử nghiệm ý tưởng Thiết kế hệ thống cho sản phẩm Thiết kế kiểu dáng công nghiệp Thiết kế để chế tạo Xây dựng mô hình cho sản phẩm Tính kinh tế của quá trình thiết kế Quản lý dự …

Chức năng nhiệm vụ của ban ISO

CHỨC NĂNG Ban ISO là bộ phận chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn - chất lượng - môi trường theo ISO 9001, ISO 14001và ISO 45001. Đồng thời triển khai các biện pháp cái tiến để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hoàn thành Chính sách và Mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển …

Phương pháp nhận diện nguy cơ, đánh giá và kiểm soát rủi ro trong hệ thông HSE, ISO 45001, an toàn

Mục đích Nhằm cung cấp một phương pháp căn bản và thống nhất trong việc Nhận diện nguy cơ, Đánh giá và Kiểm soát rủi ro trong quá trình làm việc tại/ cho Bộ phận Geocycle Phạm vi áp dụng Áp dụng với Bộ phận, các Nhân viên Holcim Việt Nam (HVL) làm việc cho/ tại bộ phân Geocycle. Định nghĩa       Sức khoẻ (Health) trong Định nghĩa này có ý nghĩa như là loại bỏ được những yếu tố …

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU SOẠN THẢO ISO 9001:2015

      DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU SOẠN THẢO ISO 9001:2015 # ISO chất lượng, ISO quản lý chất lượng, ISO hệ thống quản lý                                                                                                                            TT TÊN TÀI LIỆU Điều khoản ISO 9001: 2015 NGƯỜI SOẠN THẢO   THỜI HẠN   I Ban Giám đốc       1 Sổ tay chất …

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC PHÁT TRIỂN TRI THỨC CỦA CÔNG TY

MỤC ĐÍCH: Xác định các tri thức cần thiết cho mỗi phòng ban để hỗ trợ cho cập nhật – sáng tạo (7.5.3). ĐỊNH NGHĨA: Tri thức của tổ chức bao gồm các kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm có liên quan đến hoạt động hiện tại – tương lai trong tác nghiệp của phòng ban. Nội dung: Kiến thức quản trị và kiến thức kỹ thuật có liên quan Kiến thức về nhân sự Kiến thức về quản trị, …

8 Tháng Chín 2020| Hồ sơ đào tạo ISO

Xây dựng hệ thống ISO 14001:2015

  Công ty TNHH HB Polytechnic  cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn ISO cho doanh nghiệp Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn miễn phí hoặc cung cấp thông tin các khóa học Địa chỉ: Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội …

12 Tháng Mười 2018| Hồ sơ đào tạo ISO