Hồ sơ đào tạo ISO

Xây dựng hệ thống ISO 14001:2015

  Công ty TNHH HB Polytechnic  cung cấp các dịch vụ về đào tạo và tư vấn ISO cho doanh nghiệp Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn miễn phí hoặc cung cấp thông tin các khóa học Địa chỉ: Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội …

12 Tháng Mười 2018| Hồ sơ đào tạo ISO

SỔ TAY AN TOÀN – SỨC KHỎE – MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY ĐIỆN TUABIN KHÍ. ISO 45001:2018

MỤC LỤC Lời nói đầu.......................................................... 4 Yêu cầu chung.................................................... 7 Kiểm soát rủi ro nhà máy điện tuabin khí....... 12 1. Hệ thống cấp nhiên liệu khí (Gas).............. 12 2. Hệ thống cấp nhiên liệu dầu (Distilled Oil). 13 3. Hệ thống kho, cảng tiếp nhận dầu.............. 15 4. Hệ thống nhớt …

12 Tháng Mười 2018| Hồ sơ đào tạo ISO

SỔ TAY MÔI TRƯỜNG- ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL MANUAL CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Công ty là một công ty hoạt động chuyên về lĩnh vực phục vụ cho đời sống kinh tế–xã hội thuộc loại trung bình ở Việt Nam. Chúng tôi cam kết thực hiện, duy trì và cải tiến liên tục HTQLMT của công ty bằng cách: giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguồn gây ô nhiễm môi trường do công ty gây ra như sau: Tuân thủ qui định pháp luật môi trường của nước …

12 Tháng Mười 2018| Hồ sơ đào tạo ISO

Danh mục hồ sơ của hệ thống quản lý ISO 17025:2017

TT Tên hồ sơ 1 Hồ sơ Tổ chức 2 Hệ thống quản lý 3 Hồ sơ Kiểm soát tài liệu 4 Hồ sơ Xem xét yêu cầu, hợp đồng thử nghiệm/ hiệu chuẩn 5 Hồ sơ Hợp đồng phụ 6 Hồ sơ Mua dịch vụ và đồ cung cấp 7 Hồ sơ Dịch vụ đối với khách hàng 8 Hồ sơ Giải quyết khiếu nại 9 Hồ sơ Kiểm soát công việc không phù hợp 10 Hồ sơ Cải tiến 11 Hồ sơ Hành động …

5 Tháng Chín 2018| Hồ sơ đào tạo ISO