Chức năng nhiệm vụ của ban ISO

 1. CHỨC NĂNG

Ban ISO là bộ phận chuyên trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và phối hợp cùng các đơn vị thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường theo ISO 9001, ISO 14001và ISO 45001. Đồng thời triển khai các biện pháp cái tiến để đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hoàn thành Chính sách và Mục tiêu đã đề ra trong chiến lược phát triển của Tổ chức.

 1. NHIỆM VỤ
  • Thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001 và ISO 45001.
  • Chủ trì xây dựng, rà soát và trình BLĐ phê duyệt, ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý trong toàn Công ty.
  • Quản lý, lưu trữ toàn bộ tài liệu gốc của hệ thống. Kiểm soát việc phân phối bản sao cho các đơn vị/ bộ phận liên quan hoặc cho khách hàng, đối tác và tổ chức chứng nhận.
  • Lập kế hoạch và chương trình đánh giá nội bộ, lựa chọn đánh giá viên đủ nặng lực. Triển khai đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo trong đúng phạm vi và phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn.
  • Chuẩn bị xếp lịch, cung cấp tài liệu cho việc đánh giá chứng nhận của NQA. Chủ trì việc đối ứng và khắc phục các phát hiện của tổ chức chứng nhận trong các đợt đánh giá.
  • Hỗ trợ hoàn thiện các bản đánh giá theo yêu cầu của khách hàng liên quan tới công tác ISO. Chủ trì việc đối ứng trong các đợt đánh giá của khách hàng liên quan đến HTQL; Đề xuất, hoàn thiện và khắc phục các điểm cần cải tiến của các đợt đánh giá nếu có.
  • Hỗ trợ công tác đánh giá hệ thống các nhà cung cấp.
  • Tập hợp các kết quả hài lòng khách hàng và phân tích dữ liệu để đề xuất giải pháp cải tiến Hệ thống quản lý An toàn – chất lượng – môi trường.
  • Chủ trì công tác đào tạo về hệ thống quản lý theo ISO và tham gia đào tạo an toàn khi được yêu cầu.
  • Chủ động tìm hiểu, học hỏi, nâng cao hiểu biết về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác mà Khách hàng đang áp dụng nhằm tích hợp các yêu cầu vào HTQL Công ty.
  • Thực hiện chức năng báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của công việc và theo yêu cầu của BLĐ.
 2. QUYỀN HẠN – MỐI QUAN HỆ
  • Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo trong việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001 và ISO 45001.
  • Thay mặt BLĐ chủ trì đối ứng trong các đợt đánh giá của tổ chức chứng nhận, của Khách hàng liên quan đến hệ thống Quản lý.
  • Thực hiện vai trò chỉ đạo đến tất cả các phòng ban chức năng trong việc xây dựng, vận hành duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO14001 và ISO 45001 trong toàn Công ty.
  • Có quyền kiểm tra các hoạt động của hệ thống trong phạm vi được giao khi phát hiện có vấn đề phát sinh sự không phù hợp.
  • Có quyền đề xuất những thay đổi đối với các quá trình của Hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý.
  • Đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với cá nhân, phòng ban không tuân theo quy định của Hệ thống.

Mọi thắc mắc về dịch vụ đào tạo, tư vấn hãy liên hệ hotline: 0944 993 080 để được giải đáp mọi thắc mắc, báo giá, chi phí, dịch vụ…

Công ty TNHH HB Polytechnic chuyên cung cấp các dịch vụ về hiệu chuẩn

Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn và báo giá.

Địa chỉ:

Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,