Quy trình lập kế hoạch chất lượng

Quy trình lập kế hoạch chất lượng

TT NỘI DUNG
BƯỚC 1: LẬP DỰ ÁN
1 Định danh dự án;
2 Chuẩn bị báo cáo sứ mệnh của dự án
3 Cơ sở để thiết lập các mục tiêu chất lượng
4 Các chính sách sản phẩm mới
5 Lập nhóm làm việc
BƯỚC 2: ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG
6 Các kiểu khách hàng bên ngoài
…………………………………….
………………………………………
……………………………………..
……………………………………..
7 Khách hàng bên trong
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………
8 Định danh khách hàng
………………………………………………
……………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………..
………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….
BƯỚC 3: KHÁM PHÁ NHU CẦU KHÁCH HÀNG
9 Nhu cầu được nói ra và nhu cầu thực
10 Nhu cầu theo nhận thức
11 Nhu cầu thuộc về văn hóa
12 Nhu cầu có thể dẫn tới sự sử dụng không định trước
13 Sự an toàn của con người
……………………………………………..
……………………………………………..
………………………………………………
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
14 “Thân thiện người dùng”
15 Sự sẵn sàng của dịch vụ
16 Nhu cầu của khách hàng liên quan tới sự khiếm khuyết.
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
17 Bảo hành
18 Hiệu quả của việc xử lý lời phàn nàn về việc bán hàng cho khách hàng
19 Thông tin đầy đủ cho khách hàng
20 Lập kế hoạch thu thập nhu cầu của khách hàng
21 Khám phá các nhu cầu của khách hàng mua
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
22 Phân tích và xếp thứ tự ưu tiên nhu cầu của khách hàng
……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
23 Thiết lập các đơn vị đo và các thiết bị đo
24 Dịch vụ và đo lường các nhu cầu của khách hàng mua
BƯỚC 4: PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
25 Nhóm các nhu cầu khách hàng có liên quan lại với nhau.
26 Xác định các phương pháp để định danh các đặc tính của sản phẩm.
…………………………………….
…………………………………….
……………………………………
……………………………………..
27 Tiêu chuẩn, quy định, và chính sách
28 Tiêu chuẩn thiết kế
…………………………………………………
…………………………………………………..
……………………………………………………
……………………………………………………
29 Tiêu chuẩn thiết lập các mục tiêu đặc tính của sản phẩm.
30 Đo lường các mục tiêu đặc tính của sản phẩm
31 Phát triển các đặc tính và mục tiêu chi tiết của sản phẩm.
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
32 Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của sản phẩm
………………………………………………………
……………………………………………………….
33 Thiết lập và đề xuất thiết kế sản phẩm cuối cùng
…………………………………………………….
……………………………………………………..
………………………………………………………
BƯỚC 5: PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH
34 Soát xét các mục tiêu của sản phẩm
…………………………………………………….
…………………………………………………….
……………………………………………………..
……………………………………………………
…………………………………………………….
………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………….
……………………………………………………
35 Xác định các điều kiện sản xuất
…………………………………………………………
…………………………………………………………..
………………………………………………………….
…………………………………………………………..
36 Thu thập thông tin đã được biết về các quy trình thay thế
37 Lựa chọn thiết kế quy trình tổng quan
38 Định danh các đặc tính và mục tiêu của quy trình chi tiết
39 Thiết kế dành cho các yếu tố then chốt và sai lỗi của con người.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
40 Tối ưu hóa các đặc tính và mục tiêu của quy trình
41 Thiết lập khả năng của quy trình
42 Thiết lập và đề xuất các đặc tính và mục tiêu cuối của quy trình.
BƯỚC 6: PHÁT TRIỂN CÁC KIỂM SOÁT QUY TRÌNH VÀ CHUYỂN GIAO CHO SẢN XUẤT
43 Định danh các kiểm soát cần thiết
……………………………………………….
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
44 Thiết kế vòng phản hồi.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
45 Tối ưu hóa tự kiểm soát và tự thanh tra
46 Kiểm toán kế hoạch để chuyển giao
47 Thực thi kế hoạch và xác nhận chuyển giao
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Mọi thắc mắc về dịch vụ đào tạo, tư vấn hãy liên hệ hotline: 0944 993 080 để được giải đáp mọi thắc mắc, báo giá, chi phí, dịch vụ…

Công ty TNHH HB Polytechnic chuyên cung cấp các dịch vụ về hiệu chuẩn

Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn và báo giá.

Địa chỉ:

Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,