Đo lường, hiệu chuẩn, kiểm định là gì

Đo lường là gì ? Thiết bị là gì ?

Đo lường học là một khoa học về các phép đo, về phương pháp và phương tiện đo để đảm bảo cho các quá trình đo được thống nhất và các phương pháp nhằm đạt được độ chính xác yêu cầu. Đo lường học đóng vai trò to lớn trong việc xây dựng phương pháp thiết bị đo và giải quyết hầu hết các bài toán đặt ra của kỹ thuật đo lường. Khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển, việc ứng dụng các thành tựu của máy tính và điều khiển học kỹ thuật trong đo lường đã làm xuất hiện một lĩnh vực mới trong đo lường ứng dụng đó là đo lường tự động. Cùng với đo lường cơ sở, đo lường ứng dụng ngày càng phát triển tạo thành ngành kỹ thuật đo lường là một ngành học công nghệ cao, nó có mặt ở khắp mọi nơi, ở mọi lĩnh vực của kinh tế quốc dân và đời sống xã hội. Sự phát triển của nó có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển khoa học – kỹ thuật, đưa lại lợi ích to lớn cho xã hội. Để hiểu rõ hơn về ngành kỹ thuật đo lường, ta quan tâm trước tiên là các đặc trưng của nó. Đó là những yếu tố tối cần thiết không thể thiểu được của kỹ thuật đo.

Những đặc trưng đó là: đại lượng cần đo, điều kiện đo, đơn vị đo, phương pháp đo, thiết bị đo, người quan sát hoặc các thiết bị thu nhận kết quả đo.

– Đơn vị đo:   Để cho nhiều quốc gia có thể sử dụng một hệ thống đơn vị duy nhất người ta đã thành lập hệ thống đơn vị đo quốc tế SI – 1960 đã được thông qua ở hội nghị quốc tế về mẫu và cân.

Trong hệ thống đó các đơn vị được xác định như sau:

Đơn vị chiều dài mét (m)

Đơn vị khối lượng là kilogam (kg)

Đơn vị thời gian là giây (s)

Đơn vị cường độ dòng điện là ampe (A)

Đơn vị nhiệt độ là kelvin (K)

Đơn vị cường độ ánh sáng là nền candela (Cd)

Đơn vị số lượng vật chất là môn (mol) *

Đó là 7 đơn vị cơ bản.

Ngoài ra còn có các đơn vị dẫn xuất được suy ra từ các đơn vị cơ bản này.  

Thiết bị đo:   Là thiết bị kỹ thuật dùng để gia công tín hiệu mang thông tin đo thành dạng tiện lợi cho người quan sát. Chúng có những tính chất đo lường học, tức là những tính chất có ảnh hưởng đến kết quả và sai số của phép đo. Thiết bị đo lường gồm nhiều loại đó là: Thiết bị mẫu, các dụng cụ đo lường, các tổ hợp thiết bị đo lường và các hệ thống thông tin đo lường. Mỗi loại thiết bị đều có chức năng riêng của nó.  

– Phương pháp đo:   Các phép đo được thực hiện bằng các phương pháp đo khác nhau phụ thuộc vào các phương pháp nhận thông tin đo và nhiều yếu tố đo như đại lượng đo lớn hay nhỏ, điều kiện đo, sai số, yêu cầu…

Phương pháp đo có thể có nhiều nhưng người ta đã phân thành 2 loại đó là phương pháp đo biến đổi thẳng và phương pháp đo so sánh. Các phương pháp này đã được chế tạo thành các thiết bị đo để sử dụng trong thực tế.

Read more at: https://hnpolytechnic.com

 

 

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,