Danh mục quy trình hiệu chuẩn- ĐLVN. Download quy trình hiệu chuẩn

Danh mục các quy trình hiệu chuẩn:

TT Tên quy trình kiểm đinh, hiệu chuẩn, thử nghiệm Số, ký hiệu Năm ban hành Cơ quan, tổ chức ban hành Download
1 Thước cặp- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 119:2003 2003 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
2 Thước vặn đo ngoài- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 104: 2002 2002 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
3 Đồng hồ so- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 75:2001 2001 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
4 Máy phóng hình đo lường- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 147: 2004 2004 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
5 Calip trụ trơn- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 148:2004 2004 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
6 Nivo- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 120:2003 2003 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
7 Phương tiện đo lực- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 56:1999 1999 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
8 Phương tiện đo mô men lực- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 110:2002 2002 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
9 Cân thông dụng- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 60:2000 2000 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
10 Quả cân- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 286:2015 2015 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
11 Thiết bị đo điện đa năng- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 73:2001 2001 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
12 Nguồn điện áp 1 chiều- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 141:2004 2004 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
13 Nguồn điện áp xoay chiều- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 141:2004 2004 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
14 Nguồn điện trở- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 299:2016 2016 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
15 Thiết bị phát tần số- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 115:2003 2003 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
16 Máy thử độ cứng- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 63:2000 2000 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
17 Đồng hồ bấm giây- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 52:1999 1999 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
18 Thiết bị đo độ pH- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 31:2001 2001 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
19 Bộ chỉ thị nhiệt độ- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 160:2005 2005 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây
20 Thước vạch- Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 283:2015 2015 Tổng cục TC-ĐL-CL Tại đây

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , ,