đào tạo QA

Khóa học 7 công cụ QC

QC(Quality Control) Kiểm soát chất lượng. Nhân viên QC có trách nhiệm theo dõi, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các bán thành phẩm trong các công đoạn sản xuất xem có đạt các chuẩn chất lượng theo quy chuẩn và xác nhận kết quả kiểm tra.      Nhà quản trị học số 1 thế giới Peter Drucker(1909 – 2005) đã viết: “Các công cụ  SPC cho phép đáp ứng cả hai khát vọng đã có từ lâu : Chất lượng và …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC

Khóa học QC

  QC(Quality Control) Kiểm soát chất lượng. Nhân viên QC có trách nhiệm theo dõi, đo lường các chỉ tiêu chất lượng của các bán thành phẩm trong các công đoạn sản xuất xem có đạt các chuẩn chất lượng theo quy chuẩn và xác nhận kết quả kiểm tra.      Nhà quản trị học số 1 thế giới Peter Drucker(1909 – 2005) đã viết: “Các công cụ  SPC cho phép đáp ứng cả hai khát vọng đã có từ lâu : Chất lượng và …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC

Khóa học quản lý QA/QC

 Chương trình đào tạo Qa/QC được thiết kế phù hợp theo loại hình doanh nghiệp.    Khác biệt cơ bản của khóa học Chuyên viên QA/QC là cách tiếp cận toàn bộ quá trình từ  Marketing - Thiết kế - Hoạch định - Sản xuất - Bán hàng và chăm sóc khách hàng. Năng lực QA cần có trong tất cả các cán bộ quản lý cấp trung. Bởi đây là năng lực đảm bảo - kiểm soát quá trình tác nghiệp trong doanh nghiệp. Chương …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học QA/QC