QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG

Quy trình chi tiết

Lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

– Căn cứ vào mức độ chính xác của các thiết bị đo kiểm phục vụ cho công tác giảng dạy, thực tập và thí nghiệm.

– Căn cứ vào yêu cầu về độ chính xác cần đạt được đối với các bài thực hành, thí nghiệm có sử dụng tới các thiết bị đo kiểm để lập danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn

Lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm

– Căn cứ vào danh mục các thiết bị đo kiểm cần hiệu chuẩn để lập kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo theo chu kỳ hiệu chuẩn.

– Căn cứ vào mức độ chính xác và độ phức tạp của thiết bị đo và khả năng của các phương tiện hiệu chuẩn hiện có để lập kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm theo dạng hiệu chuẩn nội bộ hoặc hiệu chuẩn bên ngoài.

Kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

– Căn cứ vào nội dung và kế hoạch thực tập, thí nghiệm của từng học kỳ và của cả năm học để kiểm tra kế hoạch hiệu chuẩn các thiết bị đo kiểm của các bộ môn.

– Tổng hợp các kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các bộ môn để trình trưởng khoa

Duyệt kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

– Xem xét toàn bộ kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của đơn vị trước khi chuyển cho phòng QT – TB.

Chuyển phòng Quản trị – Thiết bị xem xét

– Xem xét và cho ý kiến về kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm của các đơn vị chuyển tới.

– Trong quá trình xem xét, nếu thấy cần phải chỉnh sửa thì chuyển về cho đơn vị để chỉnh sửa.

Chuyển kế hoạch của các đơn vị cho Ban giám hiệu xem xét và phê duyệt

Tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ>

– Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm đã được phê duyệt, tổ chức thực hiện hiệu chuẩn nội bộ.

Tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài

– Căn cứ vào kế hoạch hiệu chuẩn đã được phê duyệt, tổ chức hiệu chuẩn bên ngoài.

– Liên hệ cơ quan hiệu chuẩn bên ngoài để đưa các thiết bị đo kiểm đi hiệu chuẩn bên ngoài.

 

Kiểm tra, đánh giá kết quả hiệu chuẩn thiết bị đo kiểm

– Kiểm tra việc thực hiện hiệu chuẩn nội bộ

– Đánh giá kết quả hiệu chuẩn nội bộ: nếu kết quả hiệu chuẩn không phù hợp với mục đích sử dụng, tiến hành dán nhãn “không sử dụng”và thông báo cho bộ phận có thiết bị hiệu chuẩn để có biện pháp xử lý thích hợp<

Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn bên ngoài

– Căn cứ vào nội dung hợp đồng với cơ quan hiệu chuẩn bên ngoài, kiểm tra tiến độ và nghiệm thu kết quả hiệu chuẩn.

– Chuyển giao thiết bị đã hiệu chuẩn cho đơn vị.

Cập nhật dữ liệu vào phiếu hiệu chuẩn nội bộ

– Căn cứ vào kết quả đánh giá và nghiệm thu thiết bị hịeu chuẩn để cập nhật dữ liệu vào phiếu hiệu chuẩn nội bộ

Kiểm soát thiết bị đo trong quá trình sử dụng

-Trong quá trình sử dụng; nếu phát hiện thiết bị đo kiểm có độ chính xác không phù hợp với yêu cầu thì dán nhãn “không sử dụng” và thông báo tới bộ phận liên quan để có biện pháp xử lý.

 

Mọi thắc mắc về dịch vụ đào tạo sử dụng máy/ thiết bị đo công nghiệp hãy liên hệ hotline: 0944 993 080 để được giải đáp mọi thắc mắc, báo giá, chi phí, dịch vụ…

Công ty TNHH HB Polytechnic chuyên cung cấp các dịch vụ về hiệu chuẩn

Liên hệ Hotline: 0944 993 080 – email: hb.polytechnic@gmail.com để được tư vấn và báo giá.

Địa chỉ:

Trụ Sở       : Thôn Vực, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Chi Nhánh : Trường Cao Đẳng nghề Công nghệ Cao Hà Nội- Nhuệ Giang, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,