Khóa học điện, điện tử, điện lạnh, sửa chữa (chứng chỉ sơ cấp)

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề)

-Khóa học lắp đặt điện- nước dân dụng

-Khóa học lắp đặt điện nước nâng cao

-Khóa học sửa chữa điện công nghiệp

-Khóa học lập trình PLC cơ bản

-Khóa học lập trình PLC nâng cao

-Khóa học lắp đặt cảm biến

-Khóa học mạng truyền thông công nghiệp

-Khóa học SCADA

-Khóa học lắp đặt hệ thống điện thông minh

-Khóa học lắp đặt thang máy

-Khóa học lập trình ứng dụng

-Khóa học lắp đặt điều hòa

-Khóa học sửa chữa điện lạnh

-Khóa học sửa chữa điện tử

-Khóa học sửa chữa điện thoại

-Khóa học sửa chữa máy tính

-Khóa học lập trình Robot

-Khóa học STEM

-Khóa học STEAM

-Khóa học vẽ AUTOCAD cơ bản

Hotline tư vấn: 0944 993 080

Đăng kí tư vấn chương trình học: ĐĂNG KÍ

 

 

 

 

 

Từ khóa: , , , , , , , , , , , , ,