Khóa học LEAN

Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn)

MỤC TIÊU: -  Tăng năng suất từ 10 -15%/ca; -   Giảm sai lỗi 10 -20%/ca -   Giảm chi phí sản xuất từ 5 - 10%/ca.   Các doanh nghiệp và người lao động đều khao khát tăng năng suất - giảm chi phí để tăng tiền công/giờ. Song  thực hiện bằng cách nào? thì còn rất lúng túng. Điều này do chưa nắm vững bản chất LEAN (SẢN XUẤT TINH GỌN) - CỖ MÁY LÀM BẾN ĐỔI THẾ GIỚI.    LEAN là một hệ các …

4 Tháng Mười Một 2019| Khóa học LEAN