Đào tạo

Khóa học điện, điện tử, điện lạnh, sửa chữa (chứng chỉ sơ cấp)

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Cấp chứng chỉ sơ cấp nghề) -Khóa học lắp đặt điện- nước dân dụng -Khóa học lắp đặt điện nước nâng cao -Khóa học sửa chữa điện công nghiệp -Khóa học lập trình PLC cơ bản -Khóa học lập trình PLC nâng cao -Khóa học lắp đặt cảm biến -Khóa học mạng truyền thông công nghiệp -Khóa học SCADA -Khóa học lắp đặt hệ thống điện thông …

5 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học HSE, LEAN, LSS, Leadership…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) Khóa học HSE (sức khỏe- an toàn- môi trường) Khóa học LEAN (sản xuất tinh gọn) Khóa học LSS Khóa học LEADERSHIP -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học QA/QC. Khóa học QC. Khóa học công cụ QC

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết) -Khóa học quản lý QA/QC -Khóa học QC -Khóa học 7 công cụ QC -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học ISO. Tư vấn ISO, HSE, QA/QC, LEAN, TQM,…

Chúng tôi liên tục chiêu sinh các khóa học: (Click vào để xem chi tiết)   -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ tích hợp ISO 9001- 14001- 45001: 2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 14001:2015 -Khóa học nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 45001:2018 -Khóa học đánh giá hệ thống ISO -Khóa học thư kí ISO -Khóa học TQM -Khóa …

4 Tháng Mười Một 2019| Đào tạo

Khóa học hiệu chuẩn nội bộ cho doanh nghiệp. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn

Bắt đầu từ năm 2018, HB Polytechnic triển khai dịch vụ đào tạo và huấn luyện nhân sự về lĩnh vực hiệu chuẩn, sử dụng thiết bị cho các doanh nghiệp. Các khoá học của chúng tôi đều do các chuyên gia về hiệu chuẩn đo lường giảng dạy, cam kết đảm bảo chất lượng cho quý doanh nghiệp. 1.    Lợi ích của khoá đào tạo và huấn luyện Sau khi tham gia khoá đào tạo tại công ty, bạn sẽ: •    Nâng cao …

24 Tháng Mười 2019| Đào tạo

Đào tạo sử dụng và bảo dưỡng các máy công nghiệp (các hãng Mitutoyo, Nikon, Accretech, Hexagon)

Thiết bị làm việc là cơ sở vật chất giúp cho công việc được thực hiện hiệu quả nhất, trong quá trình sử dụng thiết bị, các doanh nghiệp, công ty cần thiết đào tạo sử dụng thiết bị làm việc cụ thể để người lao động có thể nắm bắt và thực hiện một cách đầy đủ nhất, qua đó, bảo vệ được thiết bị làm việc trong một doanh nghiệp nhất định. Đào tạo sử dụng thiết bị làm việc sẽ giúp nâng cao hiệu quả …

24 Tháng Tám 2018| Đào tạo